Etiket arşivi: lisans

Burs Veren Kurumlar – Tübitak

TÜBİTAK 2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ŞARTLARI UYAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BURS YARDIMINDA BULUNACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ 9 Ekim 2015 17:30

BAŞVURU ADRESİ :http://e-bideb.tubitak.gov.tr

AYRINTILI BİLGİ BURS VEREN KURUMLAR – TÜBİTAK

AYRINTILAR
Başvurular 7 Eylül- tarihleri arasında internet adresinden
yapılır. Burs başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihindeki mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar
yapılmalıdır. 17:30’da sistem otomatik olarak kapanacağından başvuru işlemini sonlandırmak mümkün
olamayacaktır.

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alan, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan
türünde ilk 25.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen ve
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmasında dereceye girenlerden sınavsız
yerleşme hakkını kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans
Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden Matematik, Fizik,
Kimya, Biyoloji bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda öğrenim gören öğrencilere lisans bursu
verilir.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000
kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve
sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000
kişi arasında yer alan öğrencilerden felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi,
arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp,
felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat,
Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda örgün öğrenim
gören öğrencilere lisans bursu verilir.
Uluslararası Bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil ederek dereceye giren ve lisans eğitimini Türkiye’de
yapacak olan uluslararası öğrencilere de burs verilir.
TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da örgün lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan
öğrenciler, TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının başvuru ve burs
verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.
BAŞVURU KOŞULLARI
Öğrenciler Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler. Program kapsamında daha
önce desteklenen öğrenciler başvuramazlar.
Bursiyer olabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi gereklidir:
A.Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre bursiyer olabilme koşulları:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada ilk 25.000 kişi arasında yer almak,
3. Aynı yıl, matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerden birine ÖSYM tarafında LYS sonucuna
göre yapılan ilk yerleştirmede yerleştirilmek suretiyle kayıt yaptırmak
4. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
B. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 sonucuna göre bursiyer olabilme koşulları:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında yer
almak,
3. Aynı Yıl, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat
tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden birine ÖSYM tarafından yapılan ilk
yerleştirme sonucunda yerleştirilmek suretiyle kayıt yaptırmak.
4. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
2
B. Uluslararası Bilim Olimpiyatları Takımlarına Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:
a. T.C. Vatandaşı öğrenciler için;
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Ortaöğrenimi sırasında, TÜBİTAK’ın ülkemiz adına katılmakta olduğu Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer almak ve ortaöğrenimini bitirdikten sonra
gireceği ilk LYS sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili
bölümlerinden/programlarından birine kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her
yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır),
3. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp sınavsız yerleştirilme
hakkını kazanmak ve üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/
programlarından birine kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS
Kılavuzu’nda yer almaktadır).
b. Uluslararası Öğrenciler için;
1. T.C. vatandaşı olmamak (çifte vatandaşlık da dahil),
2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkelerini temsil eden takımlarda yer alarak dereceye girmek,
3. Ülkemizde yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerde lisans öğrenimi yapmak istediğine ilişkin başvuruda
bulunmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).
C. Uluslararası Proje Yarışmalarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına
yarışmak ve bu yarışmalarda yarıştıkları alanda birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanmak,
3. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk LYS sonucunda veya sınavsız yerleştirilme hakkından
yararlanarak üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini
kazanarak kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer
almaktadır).
C. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın 2. Aşama Sınavları’na
katılarak, bu sınavlar sonucunda madalya almak,
3. Ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda
üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak
kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).
E. Çift Anadal Programına (ÇAP) Kayıt Yaptıranlar için Bursiyer Olabilme Koşulları:
1. T. C. vatandaşı olmak,
2. Uluslararası Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışması sonucunda sınavla veya sınavsız
yerleşme hakkını kullanarak veya ÖSYM tarafından yapılan LYS sonucunda, bölümünün
gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında
yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim
programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden herhangi birinde ÇAP’a
kayıt yaptırmak veya
3. YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında yer
alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat
tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına
3
kayıtlı olup felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat
tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden herhangi birinde ÇAP’a kayıt yaptırmak
4. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
Öğrenime daha önceki yıllarda başlayan ve aynı şartları sağlayan lisans öğrencileri de programa
başvurabilir.
Temel Fen ve Sosyal Bilimler Bursu kapsamda burs verilecek öğrenci sayısı her yıl TÜBİTAK Başkanlığı
tarafından belirlenir.
BAŞVURU DÖNEMİ VE YÖNTEMİ
Başvurular 7 Eylül-9 Ekim 2015 tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr internet adresinden
yapılır. Burs başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihindeki mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar
yapılmalıdır. 17:30’da sistem otomatik olarak kapanacağından başvuru işlemini sonlandırmak mümkün
olamayacaktır.
Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını
verdikten) sonra sistem tarafından oluşturulacak PDF formatındaki Başvuru Formunun çıktısı alınarak
imzalanması ve istenen belgelerle birlikte en geç 6 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’na ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri 6 Kasım 2015 tarihi
mesai bitiminden sonra Kuruma ulaşan ve faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
a. T.C. Vatandaşı Öğrencilerden İstenecek Belgeler
1. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp,
imzalanacaktır),
2. YGS, LYS ve Üniversiteye Yerleştirme Sonuç Belgelerinin fotokopisi ya da internet çıktısı,
Adayın sınıf ve bölümünü gösteren, üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış öğrenci
belgesinin aslı (ön kayıt belgesi geçerli değildir),
Adayın üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış transkript belgesi (önceki yıllarda
üniversiteye yerleşen öğrencilerden istenmektedir)
3. Çift Anadal Programı (ÇAP)’na kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti (bu belge çift
anadal bursuna başvuran öğrencilerden istenmektedir),
4. Taahhütname (başvuru sırasında internetten alınabilecektir).
b. Uluslararası Öğrencilerden İstenecek Belgeler*
1. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp,
imzalanacaktır),
2. Pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi,
3. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılarak dereceye girdiğine ilişkin belge,
4. Öğrenci belgesi,
5. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti,
6. Taahhütname,
7. Banka hesap bilgileri.
4
* Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin; belgelerini son belge ulaştırma tarihine kadar
BİDEB’e iletmeleri gerekmektedir. Henüz Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olmayan öğrenciler ise bursun
başlatılması aşamasında (bursa hak kazanılan tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Türkiye’de bir
üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra) BİDEB’e iletilecektir.
DEĞERLENDİME SÜRECİ VE BURSLARIN BAŞLATILMASI
Belgeler BİDEB’e ulaştıktan sonra gerekli değerlendirmeler yapılır ve bursiyer listesi son belge ulaştırma
tarihinden itibaren 2 ay içinde web adresinden ilan edilir.
BURSLARIN BAŞLATILMASI
T.C. vatandaşı Öğrenciler İçin:
T. C. vatandaşı öğrencilerin burs ödemeleri, 5102 sayılı yasa gereğince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
aracılığıyla yapılacaktır. KYK, Burs ve Kredi yönetmeliği doğrultusunda tahsis işlemlerini yapmaktadır.
KYK’dan ve kamu kurum ve kuruluşlarından burs/kredi almış veya almakta olan öğrencilere ve daha önce
herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş veya burs/kredi alma süresini tamamlamış
öğrencilere KYK tarafından burs tahsisi yapılmamaktadır.
Bursiyerliğin kesinleşmesi ve burs ödemelerinin başlatılabilmesi için KYK tarafından yapılacak işlemlerin
tamamlanması gerekmektedir
Bursların yatırılacağı banka adresi KYK tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir. Burslar, Ekim 2015
tarihinden geçerli olmak üzere başlatılacaktır.
Uluslararası Öğrenciler İçin:
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’ndan burs alan Uluslararası öğrencilere aynı anda
TÜBİTAK bursu tahsis edilemez. YTB’den burs alan Uluslararası öğrencilerin, bu kurumlardan birinin
bursunu tercih etmesi gerekmektedir.
Uluslararası öğrencilerin bursiyerliğinin kesinleşmesi için YTB tarafından yapılacak kontrollerin
tamamlanması gerekir.
Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan ve başvuru belgelerini son belge ulaştırma tarihi olan 31 Ekim 2015
tarihine kadar BİDEB’e ulaştıran Uluslararası öğrencilerin bursları Ekim 2015 tarihinden geçerli olmak üzere
başlatılır.
Henüz Türkiye’de lisans öğrenimine başlamamış Uluslararası öğrencilerin, kendilerine tahsis edilen bursa
hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde lisans öğrenimi için ülkemizde yarışma alanları ile ilgili
bölümlerden/programlardan birine kayıt yaptırmaları ve istenilen belgeleri BİDEB’e iletmeleri şartıyla
bursları başlatılır. Tahsis edilen tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.
BURS MİKTARI VE BURSİYERLİK SÜRESİ
Aylık Burs Miktarları:
 Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına
birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak
matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans
öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
5
 LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine
bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji,
arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen
örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine
yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak;
felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi,
ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans
öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 Uluslararası Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen uluslararası bursiyerler için: 1.000 TL +
2.000TL’ye kadar katkı payı
 Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına
birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak
biyoloji, fizik, kimya matematik bölümleri haricinde ilgili bölümlere yerleşen örgün öğretim
programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada 10001 ile 20000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine
yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 Ulusal Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen bursiyerler için: 750 (yediyüzelli) TL
 LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada 20001 ile 25000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine
yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına
birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak
matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına
kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt
yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan
sıralamada ilk 10000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde
bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde
çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10000 (onbin) kişi arasında yer alarak
felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi,
6
ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı
olup felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi,
ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde ÇAP’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750
(yediyüzelli) TL
Burs Süresi:
Bursiyerliğin başladığı tarihten itibaren üniversite lisans öğreniminin normal süresinin sonuna kadardır.
(Normal öğrenim süresi ilgili üniversite tarafından belirlenen ve ÖSYM kılavuzunda yer alan öğrenim
süreleridir). Lisan hazırlık sınıfında da burs ödenir. ÇAP nedeniyle desteklenen öğrencilere verilen bursun
süresi, anadal programının normal bitirme süresinden 1 (bir) yıl sonrasına kadardır.
BURSLARIN DEVAMI
Yurt İçi Lisans Burs Programından bursiyer olmaya hak kazananların bursları, her yıl Ekim ayından geçerli
olmak üzere başlatılır. Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca eğitimlerini tam
zamanlı olarak sürdürmek zorundadırlar. Ancak üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin
ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri not
ortalaması şartı sağlanana kadar başlatılmaz veya durdurulur. Bursiyerlik süresi içinde başarı şartını
sağlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde, başarı şartının sağlanmasını takip eden öğretim
dönemi (Mart/Ekim) başında bursu başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden
sayılır. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar.
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk on gününde ödenir.
Lisan hazırlık sınıfında okuyan bursiyer, lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremediği takdirde, bursu lisan
hazırlık sınıfını geçinceye kadar en fazla bir yıl süreyle durdurulur. Bu süre içerisinde başarılı olan ve ders
aşamasına başlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde bursu, takip eden (Mart/Ekim) öğretim
dönemi başında başlatılır. Aksi durumda bursu iptal edilir. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs
süresinden sayılmaz.
Bursun devamı için, bursiyerlerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2,50/4 veya 65/100 olması gerekir. Bursiyerin ağırlıklı genel not
ortalamasının iki dönem üst üste bu sınırın altında kalması durumunda, not ortalaması şartı sağlanana
kadar bursu durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını sağlayan bursiyerin durumunu belgelemesi
halinde bursu ilk öğretim dönemi başında başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs
süresinden düşülür.
Öğrenciler, Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler. Bursiyerler ilgili alanlar
içerisinde kalmak koşuluyla BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile bölüm değiştirebilirler.
Bölüm değiştirme halinde burs süresi değişmez.
Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs
ödenmez. Bu durumda olanların bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri
halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.
Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin
ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır.
Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin son yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme yapılmaz.
7
Bursiyerlerin başarı koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş,
en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren transkriptlerini
göndermek suretiyle belgelemeleri gerekir. Belgelerini süresinde göndermedikleri takdirde bursları
durdurulur.
Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer olarak
desteklenemez. Başka bir programdan burs kazanılması halinde BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan
birisini tercih etmesi gerekmektedir.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Bursiyer desteklendiği sürece, üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci belgesi ile
transkriptinin aslını Ekim ve Mart aylarının 15. gününe kadar BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Öğrenci
belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş olması esastır. Belirtilen süre
içinde, öğrenci belgesini ve transkriptini BİDEB’e ulaştırmayan bursiyerin bursu durdurulur. Belgelerin
gönderilmesi halinde burs, belgelerin gönderildiği aydan itibaren tekrar başlatılır. Belgelerin son belge
ulaştırma tarihinden itibaren 2 ay içinde gönderilmemesi halinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme
Kurulu’nun kararıyla burs iptal edilir.
Bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkılması veya askerlik, doğum, hastalık gibi zorunlu sebeplerle kayıt
dondurulması nedenleriyle burs ödemesinin durdurulması durumunda öğrenci belgesi ve/veya transkript
gönderilmesi zorunlu değildir. Bu durumlarda öğrenci, her dönem (Mart/Ekim) yazılı bilgi vermek
zorundadır.
Bursiyer istendiğinde son dönemi içeren Transkript belgesini 15 gün içinde BİDEB’e ulaştırmakla
yükümlüdür.
Bursiyer, adında, soyadında, iletişim bilgilerinde, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma, kayıt sildirme,
üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma ve benzeri her türlü değişikliği 15 gün
içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Yükümlülüklerini verilen sürede yerine getirmeyen bursiyerin bursu durdurulur. BİDEB Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu’nun kararı ile kesilir.
Çift ana dal programını başarıyla tamamlamama durumunda kendisine ödenen son dönem çift ana dal
bursu geri alınır.
DİĞER
TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan
öğrenciler, eğitimlerine ara vermeksizin lisans eğitimi gördükleri alanda (bölüm/program) üniversitelerin
ilgili bir bölümüne /programına kayıt yaptırmak şartıyla TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi
lisansüstü burs programlarının (Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı/Uluslararası Lisansüstü Burs Programı)
başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.
Yurt İçi Lisans Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’nde ve İlanda belirtilmeyen özel durumlarda, BİDEB
Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararları uygulanır.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na
dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.
8
Tüm Gönderiler için Adres
TÜBİTAK-BİDEB 2205
Yurt İçi Lisans Burs Programı
Akay Caddesi No: 6
06420, Bakanlıklar/ANKARA
İletişim Bilgileri
0 312 444 66 90
bideb2205@tubitak.gov.tr